Publicerad: 22.10.2020

Den förväntade livslängden för nyfödda var 79,2 år för pojkar och 84,5 år för flickor år 2019

Enligt Statistikcentralen var den förväntade livslängden år 2019 för nyfödda pojkar 79,2 år och för nyfödda flickor 84,5 år. Den förväntade livslängden för både pojkar och flickor ökade med 0,3 år jämfört med år 2018. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.

Förväntad livslängd för nyfödda efter kön åren 1971–2019

Förväntad livslängd för nyfödda efter kön åren 1971–2019

Källa: Döda 2019

Förfrågningar: Katariina Heikkilä 029 551 3638, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (229,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 01 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2019/01/kuol_2019_01_2020-10-22_tie_001_sv.html