Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.6.2021

Stor variation i de europeiska konsumentpriserna: de dyraste och förmånligaste finns utanför EU-länderna

Den totala prisnivån för de varor som hushållen köpte var i Finland den åttonde högsta i Europa år 2020 och översteg EU-genomsnittet med 26 procent. Jämfört med de övriga nordiska länderna var Finland dock förmånligast: Danmark, Island och Norge översteg EU-genomsnittet med omkring 40 procent, Sverige med 30 procent. Totalt omfattade utredningen 37 länder, av vilka Schweiz hade de högsta konsumentpriserna och Turkiet de förmånligaste. Uppgifterna baserar sig på en jämförelse av prisnivån som koordineras av EU:s statistikmyndighet Eurostat. Statistikcentralen sammanställde prismaterialet för Finlands del.

Den totala prisnivån för privat konsumtion 2020, EU27_2020 = 100

Den totala prisnivån för privat konsumtion 2020, EU27_2020 = 100

Källa: Eurostat: Internationell prisjämförelse, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Kananoja 029 551 3567, Tomi Liimatainen 029 551 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/2020/kvhv_2020_2021-06-22_tie_001_sv.html