Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 4:e kvartalet

Kreditinstitutens bokslut 2006, 1:a kvartalet

2006
1:a kvartalet
Offentliggöranden