Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 15.6.2006

Intäkterna inom bankverksamheten ökade

Under första kvartalet år 206 var de inhemska bankernas omsättning totalt 2 298 mn euro, dvs. 28,2 procent mer än under första kvartalet året innan. Bankernas rörelsevinst ökade med 54,1 procent under motsvarande period och var 648 mn euro. Finansnettot ökade med 3,3 procent och var 664 mn euro. Provisionsintäkter och de övriga intäkterna av affärsverksamheten ökade betydligt, medan ökningen av övriga utgifterna för förvaltnings- och affärsverksamheten var moderat. Detta framgår ur Statistikcentralens uppgifter om kreditinstitutens resultat- och balansräkningar.

De inhemska bankernas rörelsevinst/omsättning - % under åren 2001-2006

Källa: Kreditinstitutens resultat- och balansräkningar 1.1-31.3.2006, Monetära finansinstitut 1:a kvartalet 2006

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2006/01/llai_2006_01_2006-06-15_tie_001_sv.html