Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 2.6.2008

Kreditinstitutens slutliga bokslutsstatistik för år 2007 har utkommit

I slutet av år 2007 fanns det 324 inhemska banker i Finland. Av de inhemska bankerna var 14 affärsbanker, 39 sparbanker och 271 andelsbanker. De inhemska bankerna hade totalt 1 503 kontor av vilka 10 var filialer utomlands. Antalet kontor minskade med 15 från året innan. Också Nordea Finland och Sampo Bank räknas till inhemska banker.

Bankernas goda situation fortsatte år 2007. Finansnettot och provisionsintäkterna ökade Rörelsevinsten var den högsta någonsin. Bankverksamheten var effektiv och kreditförlusterna var fortsättningsvis låga. I slutet av året hade de inhemska bankerna 24 500 anställda, vilket är en ökning på 4 procent jämfört med slutet av år 2006.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens slutliga uppgifter om kreditinstitutens bokslut. Mindre omfattande preliminära uppgifter om kreditinstitutens resultat- och balansräkningar publicerades 7.4.2008. Det fanns inga behov av att precisera de preliminära uppgifterna. Den slutliga publikationen Monetära finansinstitut 2007 innehåller utöver kreditinstitutens resultat- och balansräkningar tilläggsinformation om bl.a. kostnads- och intäktsposter, bokslutens nyckeltal, fördelningen av verksamheten efter område och antalet anställda.

De inhemska bankernas kontor* i slutet av åren 1985-2007

* Inkl. både inhemska bankers kontor i Finland och deras filialkontor utomlands. En lista över kreditinstitut som hör till finländska banker publiceras på denna webbsida under punkt "Tabeller".

Källa: Kreditinstitutens resultat- och balansräkningar 1.1-31.12.2007, Monetära finansinstitut 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Tuomo Ahokas (09) 1734 3354, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 6.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2007/llai_2007_2008-06-02_tie_001_sv.html