Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 8.12.2009

Inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst minskade under det tredje kvartalet

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 857 miljoner euro under det tredje kvartalet år 2009. Finansnettot minskade med 15 procent jämfört med det tredje kvartalet år 2008. Finansnettot började minska under det första kvartalet 2009. Minskningen förklaras av att ränteskillnaden mellan låne- och inlåningsstocken blivit snävare.

Provisionsintäkterna, som började öka under det andra kvartalet, fortsatte att stiga. Under det tredje kvartalet ökade provisionsintäkterna med 16 procent från året innan. Ökningen påverkades särskilt av ökade provisionsintäkter från isynnerhet utlåningen, betalningsförmedlingen och garantier.

Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser uppgick till 233 miljoner euro under det tredje kvartalet. Posten innehåller realiserade nedskrivningar och beredskap för kommande nedskrivningar. Värdeminskningsförlusterna har ökat snabbt sedan början av år 2008.

Under det tredje kvartalet uppgick de inhemska bankernas rörelsevinst till 421 miljoner euro, vilket är 22 procent mindre än året innan.

Det sammanräknade värdet av balansräkningarna för de inhemska bankerna uppgick till 336 miljarder euro i slutet av september. Balansräkningarna ökade med 11 procent från året innan. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 5,9 procent.

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter kvartal, %

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter kvartal, %

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 08.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2009/03/llai_2009_03_2009-12-08_tie_001_sv.html