Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 5.4.2011

De inhemska bankernas finansnetto minskade under fjärde kvartalet

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 620 miljoner euro under fjärde kvartalet år 2010. Finansnettot minskade med 24 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal sjönk finansnettot dock med 11 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

Provisionsintäkterna steg något under fjärde kvartalet. Ökningen var 5 procent från året innan. Nettointäkterna av värdepappershandeln och valutaverksamheten steg med 70 procent jämfört med fjärde kvartalet år 2009. Räntekostnaderna gick upp med 52 procent från året innan.

Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser uppgick till 66 miljoner euro under fjärde kvartalet. Detta är 42 procent mindre än under föregående kvartal och 57 procent mindre än året innan. Senast var värdeminskningsförlusterna på denna nivå under tredje kvartalet år 2008.

Under fjärde kvartalet uppgick de inhemska bankernas rörelsevinst till 548 miljoner euro, vilket är 31 procent mer än året innan. Det sammanräknade värdet av balansräkningarna var 417 miljarder euro. Balansräkningarna ökade med 20 procent från året innan. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 5 procent.


Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Jani Heikkinen (09) 1734 3339, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 5.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2010/04/llai_2010_04_2011-04-05_tie_001_sv.html