Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 4:e kvartalet

Kreditinstitutens bokslut 2013, 2:a kvartalet

2013
2:a kvartalet
Offentliggöranden