Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 5. Specifikation av inhemska inlåningsbankers administrationskostnader 1.1.- 30.6.2015, tusen euro

  1.1.- 30.6.2015
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
ADMINISTRATIONSKOSTNADER, summa 771 581 323 852 67 524 1 162 956
1. Personalkostnader 427 314 184 042 34 884 646 240
1.1 Löner och arvoden 351 143 150 903 28 207 530 253
1.2 Personalbikostnader 76 172 33 139 6 676 115 987
2. Övriga administrationskostnader 344 266 139 810 32 640 516 716
2.1 Kontorskostnader 21 755 27 684 4 414 53 854
2.2 IT-kostnader 171 614 73 287 18 689 263 591
2.3 Kommunikationskostnader 19 813 7 928 2 067 29 808
2.4 Representations- och marknadsföringskostnader 20 584 11 752 4 782 37 117
2.5 Forsknings- och utvecklingskostnader 2 987 5 759 1) 8 746
2.6 Andra personkostnader (än personalkostnader) 24 130 9 559 2 688 36 378
2.7 Övriga administrativa kostnader 83 383 3 840 87 223
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 5. Specifikation av inhemska inlåningsbankers administrationskostnader 1.1.- 30.6.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/02/llai_2015_02_2015-09-29_tau_005_sv.html