Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Utbildningsstatistik slås samman

Gymnasieutbildning statistik har sammanslagits med statistiken över studerande och examina. På den här sidan publicerades senast uppgifterna för år 2019 i juni 2020. Mera information i nyheten Utbildningsstatistik sammanslås.


Senast uppdaterad 23.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/lop_2021-03-23_uut_001_sv.html