Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, maj

Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2018, miljoner euro

  År/kvartal
2017/Q4 2018/Q1 2018/Q2 2018/Q3 2018/Q4
Inkomster 1. Bytesbalans 27121 26151 27373 25996 28668
1.1 Varor 15397 15403 16283 15294 16183
1.2 Tjänster 7477 6572 6567 6832 7873
1.3 Primära inkomster 3954 3829 4262 3571 4288
1.4 Sekundära inkomster 292 347 261 299 323
Utgifter 1. Bytesbalans 26325 26744 30278 26719 28806
1.1 Varor 15088 15105 15323 15466 16257
1.2 Tjänster 7415 6897 7500 7225 8556
1.3 Primära inkomster 3017 3709 6627 3180 3115
1.4 Sekundära inkomster 805 1033 828 848 878
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2019, Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2018, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/01/mata_2019_01_2019-03-15_tau_001_sv.html