Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, maj

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2018, miljoner euro (Korrigering 25.3.2019)

Korrigering 25.3.2019. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
  År/kvartal
2017/Q4 2018/Q1 2018/Q2 2018/Q3 2018/Q4
Tillgånger S1 Hela ekonomin 626919 628979 635498 654755 741479
S11 Icke-finansiella företag 142725 141943 139382 140569 130704
S121 Centralbanken 68988 85943 83574 88655 66362
S122 Övriga monetära finansinstitut 79221 69295 74002 82376 227432
S123 Penningmarknadsfonder 2555 2366 2340 2138 2129
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 81606 81659 83212 84420 77045
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 40601 42110 43248 45344 37358
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 31932 31552 31767 32079 30896
S1311 Staten 13054 12700 13199 12998 12204
S1313 Lokalförvaltning 732 744 741 745 681
S1314 Socialskyddsfonder 150277 145853 149074 149749 145405
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 15227 14815 14958 15683 11264
Skulder S1 Hela ekonomin 621978 637880 645335 663736 745665
S11 Icke-finansiella företag 225680 231537 234599 237579 215356
S121 Centralbanken 13274 12325 13130 12876 13571
S122 Övriga monetära finansinstitut 199183 213641 215026 229954 334436
S123 Penningmarknadsfonder 32 21 29 28 68
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 26719 26205 27037 28114 26218
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 46747 49754 50625 52928 52902
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 1444 2998 3113 3236 3247
S1311 Staten 95134 93655 93514 91051 90457
S1313 Lokalförvaltning 4080 3963 3921 3928 3921
S1314 Socialskyddsfonder 9685 3780 4341 4041 5491
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer . . . . .
Netto S1 Hela ekonomin 4941 -8901 -9837 -8981 -4186
S11 Icke-finansiella företag -82955 -89595 -95217 -97010 -84652
S121 Centralbanken 55714 73618 70444 75779 52790
S122 Övriga monetära finansinstitut -119962 -144346 -141024 -147578 -107004
S123 Penningmarknadsfonder 2524 2344 2311 2110 2062
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 54886 55454 56176 56305 50828
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -6146 -7644 -7377 -7584 -15544
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 30488 28554 28654 28842 27650
S1311 Staten -82079 -80955 -80315 -78054 -78253
S1313 Lokalförvaltning -3348 -3219 -3180 -3183 -3240
S1314 Socialskyddsfonder 140592 142072 144733 145708 139914
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 15227 14815 14958 15683 11264
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2019, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2018, miljoner euro (Korrigering 25.3.2019) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/01/mata_2019_01_2019-03-15_tau_003_sv.html