Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, maj

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2018/09 2018/10 2018/11 2018/12 2019/01 2019/02
Tillgångar Totalt 13 683 -23 956 17 766 -36 780 32 943 -2 089
1. Direktinvesteringar 319 -469 -997 -1 261 749 1 248
2. Portföljinvesteringar -262 -2 106 9 500 -6 391 1 624 -1 771
3. Övriga investeringar 20 406 -13 630 16 498 -21 433 45 431 21 685
4. Finansiella derivat -6 837 -7 698 -7 131 -7 828 -14 775 -23 664
5. Valutareserv 56 -53 -104 133 -86 414
Skulder Totalt 9 471 -21 975 12 091 -30 304 32 837 6 517
1. Direktinvesteringar 779 -587 -1 667 -2 207 939 1 566
2. Portföljinvesteringar -2 679 2 973 3 671 7 260 2 899 8 823
3. Övriga investeringar 18 631 -17 123 17 533 -28 146 43 711 20 314
4. Finansiella derivat -7 260 -7 238 -7 446 -7 211 -14 713 -24 186
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2019, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/02/mata_2019_02_2019-04-15_tau_003_sv.html