Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, maj

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2019, miljoner euro

  År/kvartal
2018/Q1 2018/Q2 2018/Q3 2018/Q4 2019/Q1
Tillgånger S1 Hela ekonomin -13 736 -23 814 -5 227 -35 244 24 688
S11 Icke-finansiella företag -8 475 -11 883 -7 275 -11 715 -5 347
S121 Centralbanken 17 207 -2 673 5 421 -22 512 30 215
S122 Övriga monetära finansinstitut -8 981 3 201 8 598 12 011 11 173
S123 Penningmarknadsfonder -183 -19 -197 4 -43
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 2 165 645 73 -1 356 -1 980
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 1 143 -192 23 -864 1 178
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 51 -129 243 96 358
S1311 Staten -8 552 -5 280 -5 523 -4 128 -3 927
S1313 Lokalförvaltning 27 -4 -4 -4 -2
S1314 Socialskyddsfonder -8 459 -7 593 -6 680 -6 110 -7 147
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 321 114 95 -667 210
Skulder S1 Hela ekonomin -8 851 -23 000 -4 110 -31 919 23 120
S11 Icke-finansiella företag -3 828 -12 703 -7 425 -11 519 -5 401
S121 Centralbanken -984 993 -104 1 068 -990
S122 Övriga monetära finansinstitut 14 120 2 783 14 776 -9 758 45 110
S123 Penningmarknadsfonder -10 7   39 -8
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 286 370 501 46 -1 500
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 2 346 622 960 1 451 -1 065
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 154 122 133 49 -48
S1311 Staten -9 748 -6 104 -6 540 -4 311 -5 073
S1313 Lokalförvaltning -21 -42 7 -7 41
S1314 Socialskyddsfonder -11 165 -9 048 -6 417 -8 977 -7 946
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer . . . . .
Netto S1 Hela ekonomin -4 886 -814 -1 117 -3 325 1 568
S11 Icke-finansiella företag -4 647 820 150 -196 55
S121 Centralbanken 18 191 -3 666 5 525 -23 580 31 205
S122 Övriga monetära finansinstitut -23 101 419 -6 178 21 769 -33 937
S123 Penningmarknadsfonder -173 -26 -196 -35 -35
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 1 879 275 -428 -1 401 -480
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -1 203 -814 -937 -2 315 2 242
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -103 -251 110 47 406
S1311 Staten 1 196 824 1 017 183 1 146
S1313 Lokalförvaltning 48 38 -11 3 -43
S1314 Socialskyddsfonder 2 706 1 455 -263 2 867 800
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 321 114 95 -667 210
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.06.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2019, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2019, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/04/mata_2019_04_2019-06-14_tau_002_sv.html