Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, maj

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2018 12 mån. glidande summa 2019/03 2019/04
1. Bytesbalans -3 722 -5 302 -238 -4 244
1.1. Varor 809 964 205 -192
1.2. Tjänster -2 338 -2 457 -180 -253
1.3. Primära inkomster 173 -1 906 -170 -3 695
1.4. Sekundära inkomster -2 365 -1 903 -93 -105
2. Kapitalbalans 183 183 16 15
3. Finansiell balans -10 141 1 295 1 809 2 665
3.1. Direktinvesteringar 8 311 4 751 -711 -349
3.2. Portföljinvesteringar -21 494 -37 481 -6 725 -5 820
3.3. Övriga investeringar 3 166 32 210 9 189 8 261
3.4. Finansiella derivat -70 1 366 111 461
3.5. Valutareserv -54 449 -54 111
4. Restpost -6 603 6 414 2 031 6 894
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.06.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2019, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/04/mata_2019_04_2019-06-14_tau_004_sv.html