Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, maj

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2018 12 mån. glidande summa 2019/04 2019/05
1. Bytesbalans -3 722 -3 987 -4 240 321
1.1. Varor 809 1 017 -187 185
1.2. Tjänster -2 338 -2 344 -253 -251
1.3. Primära inkomster 173 -835 -3 695 494
1.4. Sekundära inkomster -2 365 -1 825 -105 -107
2. Kapitalbalans 183 183 15 15
3. Finansiell balans -10 141 3 850 2 343 10 125
3.1. Direktinvesteringar 8 311 1 512 -349 -349
3.2. Portföljinvesteringar -21 494 -33 661 -6 152 3 345
3.3. Övriga investeringar 3 166 34 271 8 272 6 924
3.4. Finansiella derivat -70 1 218 461 131
3.5. Valutareserv -54 509 111 73
4. Restpost -6 603 7 653 6 568 9 789
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2019, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/05/mata_2019_05_2019-07-15_tau_004_sv.html