Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, maj

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2019, miljoner euro

  År/kvartal
2018/Q2 2018/Q3 2018/Q4 2019/Q1 2019/Q2
Tillgånger S1 Hela ekonomin 638 097 659 264 746 578 815 299 821 895
S11 Icke-finansiella företag 143 665 146 105 141 685 144 270 142 360
S121 Centralbanken 83 223 88 533 66 161 96 925 94 977
S122 Övriga monetära finansinstitut 73 807 82 215 230 077 248 730 256 054
S123 Penningmarknadsfonder 2 340 2 138 2 129 . .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 83 215 84 423 77 050 82 683 82 006
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 42 541 44 506 32 032 34 171 35 800
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 30 959 31 191 29 860 31 369 31 612
S1311 Staten 13 300 13 103 12 080 13 924 13 672
S1313 Lokalförvaltning 744 750 688 711 732
S1314 Socialskyddsfonder 148 287 149 511 142 410 149 130 151 100
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 16 016 16 789 12 407 13 386 13 580
Skulder S1 Hela ekonomin 653 300 672 432 751 232 823 335 813 475
S11 Icke-finansiella företag 237 328 241 870 224 239 237 387 228 892
S121 Centralbanken 13 130 12 876 13 570 12 690 12 791
S122 Övriga monetära finansinstitut 217 630 232 022 334 278 386 618 380 335
S123 Penningmarknadsfonder 29 28 68 1 1
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 26 802 27 818 25 955 26 210 25 212
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 49 964 51 934 48 651 54 930 56 250
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 2 381 2 376 2 310 2 520 2 595
S1311 Staten 93 537 91 009 90 347 92 170 96 970
S1313 Lokalförvaltning 3 985 4 021 4 042 4 141 4 196
S1314 Socialskyddsfonder 6 552 6 238 5 511 4 344 3 911
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 1 964 2 240 2 260 2 323 2 323
Netto S1 Hela ekonomin -15 203 -13 168 -4 653 -8 036 8 419
S11 Icke-finansiella företag -93 663 -95 765 -82 554 -93 117 -86 532
S121 Centralbanken 70 093 75 657 52 591 84 235 82 187
S122 Övriga monetära finansinstitut -143 823 -149 806 -104 201 -137 888 -124 281
S123 Penningmarknadsfonder 2 311 2 110 2 062 -1 -1
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 56 413 56 604 51 094 56 472 56 794
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -7 423 -7 428 -16 620 -20 759 -20 450
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 28 578 28 815 27 550 28 849 29 018
S1311 Staten -80 237 -77 906 -78 267 -78 246 -83 298
S1313 Lokalförvaltning -3 240 -3 272 -3 354 -3 430 -3 463
S1314 Socialskyddsfonder 141 735 143 273 136 899 144 786 147 189
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 14 053 14 549 10 147 11 062 11 257
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2019, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2019, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/07/mata_2019_07_2019-09-20_tau_003_sv.html