Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, augusti

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2018 12 mån. glidande summa 2019/06 2019/07
1. Bytesbalans -3 218 -2 676 1 051 97
1.1. Varor 823 696 437 -318
1.2. Tjänster -2 537 -2 478 -11 -311
1.3. Primära inkomster 852 830 758 817
1.4. Sekundära inkomster -2 355 -1 724 -132 -90
2. Kapitalbalans 196 127 8 11
3. Finansiell balans -11 387 -11 085 2 620 -8 436
3.1. Direktinvesteringar 11 120 -1 491 2 074 865
3.2. Portföljinvesteringar -21 919 -25 573 -2 088 6 341
3.3. Övriga investeringar 80 15 961 2 589 -15 434
3.4. Finansiella derivat -595 -522 46 -211
3.5. Valutareserv -73 540 -1 3
4. Restpost -8 365 -8 536 1 561 -8 544
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2019, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/07/mata_2019_07_2019-09-20_tau_004_sv.html