Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, maj

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2018 12 mån. glidande summa 2019/07 2019/08
1. Bytesbalans -3 218 -1 895 299 184
1.1. Varor 823 885 -144 -81
1.2. Tjänster -2 537 -2 530 -406 -284
1.3. Primära inkomster 852 1 456 979 674
1.4. Sekundära inkomster -2 355 -1 705 -130 -125
2. Kapitalbalans 196 117 9 9
3. Finansiell balans -11 387 -8 716 -7 749 -2 186
3.1. Direktinvesteringar 11 120 231 1 411 1 213
3.2. Portföljinvesteringar -21 919 -29 653 6 439 -4 278
3.3. Övriga investeringar 80 21 722 -15 275 1 636
3.4. Finansiella derivat -595 -1 533 -358 -831
3.5. Valutareserv -73 517 34 75
4. Restpost -8 365 -6 938 -8 057 -2 379
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2019, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/08/mata_2019_08_2019-10-15_tau_004_sv.html