Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, maj

Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2019, miljoner euro

  År/kvartal
2018/Q3 2018/Q4 2019/Q1 2019/Q2 2019/Q3
Inkomster 1. Bytesbalans 26 327 29 174 28 482 28 907 28 011
1.1 Varor 15 418 16 353 16 250 16 071 15 399
1.2 Tjänster 6 709 7 494 6 936 7 318 7 856
1.3 Primära inkomster 3 818 4 925 4 588 5 178 4 384
1.4 Sekundära inkomster 381 402 709 340 371
Utgifter 1. Bytesbalans 26 845 28 486 27 661 32 423 27 177
1.1 Varor 15 620 16 381 15 126 15 753 15 462
1.2 Tjänster 7 164 8 128 7 814 7 897 7 630
1.3 Primära inkomster 3 132 3 019 3 685 7 876 3 144
1.4 Sekundära inkomster 929 958 1 037 897 942
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2019, Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2019, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/10/mata_2019_10_2019-12-13_tau_001_sv.html