Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, maj

Betalningsbalans och utlandsställning 2019, oktober

2019
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor