Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, maj

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2018 12 mån. glidande summa 2019/09 2019/10
1. Bytesbalans -3 195 -1 376 322 520
1.1. Varor 823 1 569 103 276
1.2. Tjänster -2 537 -1 972 445 -214
1.3. Primära inkomster 861 981 8 610
1.4. Sekundära inkomster -2 342 -1 955 -234 -153
2. Kapitalbalans 197 189 16 9
3. Finansiell balans -12 858 3 177 3 633 2 556
3.1. Direktinvesteringar 11 543 -1 472 -409 -1 149
3.2. Portföljinvesteringar -20 252 -28 220 -564 1 518
3.3. Övriga investeringar -3 438 32 808 4 682 1 724
3.4. Finansiella derivat -595 -383 -20 480
3.5. Valutareserv -116 444 -56 -18
4. Restpost -9 860 4 365 3 295 2 027
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2019, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/10/mata_2019_10_2019-12-13_tau_003_sv.html