Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, maj

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11
Tillgångar Totalt 34 925 6 407 -10 421 -20 747 -13 230 8 984 -22 966 3 254 1 335 -15 282 -20 616
1. Direktinvesteringar 303 1 069 1 215 892 99 -610 -335 657 2 942 139 -487
2. Portföljinvesteringar 2 160 -835 -2 054 -2 635 146 -2 1 196 -2 145 -270 53 1 116
3. Övriga investeringar 40 087 12 617 -1 331 -12 063 -5 452 17 547 -15 605 13 750 7 783 -4 957 -10 353
4. Finansiella derivat -7 603 -6 764 -8 216 -7 084 -8 089 -7 983 -8 234 -9 050 -9 064 -10 499 -10 897
5. Valutareserv -23 320 -35 142 66 32 12 41 -56 -18 5
Skulder Totalt 35 995 14 217 -14 736 -16 008 -17 281 5 366 -19 824 2 878 -2 298 -17 630 -20 581
1. Direktinvesteringar 2 182 3 072 3 010 5 -1 186 -2 091 -1 752 -185 3 351 -299 -236
2. Portföljinvesteringar 3 686 11 384 1 757 3 094 -120 2 097 -6 104 1 269 294 -1 465 3 060
3. Övriga investeringar 37 854 6 822 -11 274 -11 771 -8 049 13 316 -3 959 10 445 3 101 -5 830 -13 485
4. Finansiella derivat -7 727 -7 062 -8 230 -7 335 -7 926 -7 956 -8 009 -8 650 -9 043 -10 036 -9 920
5. Valutareserv . . . . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2019, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/11/mata_2019_11_2020-01-13_tau_003_sv.html