Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, maj

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2018 12 mån. glidande summa 2019/10 2019/11
1. Bytesbalans -3 195 -832 966 227
1.1. Varor 823 1 705 377 136
1.2. Tjänster -2 537 -1 795 -89 -265
1.3. Primära inkomster 861 1 129 806 487
1.4. Sekundära inkomster -2 342 -1 871 -128 -131
2. Kapitalbalans 197 182 9 9
3. Finansiell balans -12 858 2 467 2 348 -35
3.1. Direktinvesteringar 11 543 -497 437 -251
3.2. Portföljinvesteringar -20 252 -31 379 1 518 -1 944
3.3. Övriga investeringar -3 438 36 365 874 3 132
3.4. Finansiella derivat -595 -2 624 -463 -977
3.5. Valutareserv -116 602 -18 5
4. Restpost -9 860 3 118 1 373 -272
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2019, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/11/mata_2019_11_2020-01-13_tau_004_sv.html