Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/03 2020/04
1. Bytesbalans -1 811 951 -1 178 -295
1.1. Varor 2 579 2 009 179 341
1.2. Tjänster -1 421 -1 173 -403 15
1.3. Primära inkomster -522 2 879 -694 -375
1.4. Sekundära inkomster -2 447 -2 766 -259 -276
2. Kapitalbalans 176 180 16 15
3. Finansiell balans -1 350 1 834 -85 -3 345
3.1. Direktinvesteringar -3 217 4 224 661 552
3.2. Portföljinvesteringar -24 572 -8 276 -374 -7 313
3.3. Övriga investeringar 25 446 9 923 1 802 4 723
3.4. Finansiella derivat 466 -3 827 -1 940 -1 374
3.5. Valutareserv 527 -208 -234 67
4. Restpost 284 704 1 077 -3 065
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 12.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/04/mata_2020_04_2020-06-12_tau_004_sv.html