Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/03 2020/04
1. Bytesbalans -1 811 951 -1 178 -295
1.1. Varor 2 579 2 009 179 341
1.2. Tjänster -1 421 -1 173 -403 15
1.3. Primära inkomster -522 2 879 -694 -375
1.4. Sekundära inkomster -2 447 -2 766 -259 -276
2. Kapitalbalans 176 180 16 15
3. Finansiell balans -1 350 1 834 -85 -3 345
3.1. Direktinvesteringar -3 217 4 224 661 552
3.2. Portföljinvesteringar -24 572 -8 276 -374 -7 313
3.3. Övriga investeringar 25 446 9 923 1 802 4 723
3.4. Finansiella derivat 466 -3 827 -1 940 -1 374
3.5. Valutareserv 527 -208 -234 67
4. Restpost 284 704 1 077 -3 065
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 12.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/04/mata_2020_04_2020-06-12_tau_004_sv.html