Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2020, miljoner euro

  År/kvartal
2019/Q2 2019/Q3 2019/Q4 2020/Q1 2020/Q2
Tillgånger S1 Hela ekonomin -25 483 -17 022 -69 686 10 538 -34 259
S11 Icke-finansiella företag -11 458 -6 587 -10 835 -8 196 -7 338
S121 Centralbanken -2 128 925 -12 440 5 834 11 510
S122 Övriga monetära finansinstitut 560 -719 -32 348 35 821 -27 176
S123 Penningmarknadsfonder . . . . .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -316 782 -310 -1 590 1 166
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 428 -539 947 -21 200
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -88 -29 -281 -171 671
S1311 Staten -4 448 -1 886 -6 143 -8 158 -3 548
S1313 Lokalförvaltning 27 6 70 7 29
S1314 Socialskyddsfonder -8 230 -9 084 -8 582 -13 130 -10 203
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 169 109 233 141 431
Skulder S1 Hela ekonomin -25 888 -11 703 -66 861 16 646 -32 016
S11 Icke-finansiella företag -11 315 -3 425 -7 957 -6 811 -6 199
S121 Centralbanken 120 -220 251 378 838
S122 Övriga monetära finansinstitut -7 396 5 166 -44 930 30 959 -18 559
S123 Penningmarknadsfonder       1 1
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -1 188 385 51 -207 100
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 1 760 1 389 2 256 422 -359
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -218 139 83 266 120
S1311 Staten 975 -4 084 -6 805 2 601 -593
S1313 Lokalförvaltning 48 19 274 247 250
S1314 Socialskyddsfonder -8 797 -11 157 -10 122 -11 473 -7 949
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 122 86 39 262 335
Netto S1 Hela ekonomin 405 -5 319 -2 825 -6 108 -2 244
S11 Icke-finansiella företag -142 -3 161 -2 878 -1 385 -1 140
S121 Centralbanken -2 248 1 145 -12 690 5 456 10 672
S122 Övriga monetära finansinstitut 7 955 -5 886 12 582 4 862 -8 617
S123 Penningmarknadsfonder       -1 -1
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 873 397 -361 -1 383 1 067
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -1 333 -1 928 -1 309 -443 559
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 131 -167 -364 -437 551
S1311 Staten -5 423 2 198 663 -10 759 -2 955
S1313 Lokalförvaltning -21 -13 -204 -240 -222
S1314 Socialskyddsfonder 567 2 073 1 541 -1 656 -2 253
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 47 22 194 -121 96
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2020, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/42/mata_2020_42_2020-09-18_tau_002_sv.html