Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2020, miljoner euro

  År/kvartal
2019/Q2 2019/Q3 2019/Q4 2020/Q1 2020/Q2
Tillgånger S1 Hela ekonomin 827 763 859 927 816 925 847 523 844 600
S11 Icke-finansiella företag 146 862 154 276 161 296 166 870 166 637
S121 Centralbanken 95 217 96 781 84 047 89 602 101 444
S122 Övriga monetära finansinstitut 251 258 264 911 223 110 275 896 246 190
S123 Penningmarknadsfonder . . . . .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 85 959 88 484 90 779 77 313 85 840
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 35 033 34 584 35 997 35 953 35 696
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 31 371 31 524 31 247 29 055 30 813
S1311 Staten 13 656 14 294 13 911 13 887 13 978
S1313 Lokalförvaltning 732 755 848 750 828
S1314 Socialskyddsfonder 153 066 159 705 160 090 144 515 147 753
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 14 610 14 612 15 601 13 682 15 421
Skulder S1 Hela ekonomin 829 766 861 031 808 236 843 709 846 578
S11 Icke-finansiella företag 229 640 239 724 243 260 229 677 245 452
S121 Centralbanken 12 790 12 606 12 849 13 252 14 061
S122 Övriga monetära finansinstitut 395 570 415 090 360 577 402 794 379 965
S123 Penningmarknadsfonder 1 1 1 2 3
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 26 877 27 667 28 863 24 963 27 735
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 53 430 53 656 56 678 53 150 53 921
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 2 339 2 484 2 524 2 803 2 918
S1311 Staten 96 963 96 196 93 587 104 767 109 386
S1313 Lokalförvaltning 4 177 4 202 4 477 4 727 4 968
S1314 Socialskyddsfonder 5 527 6 852 2 849 4 739 5 335
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2 452 2 553 2 572 2 834 2 833
Netto S1 Hela ekonomin -2 004 -1 104 8 689 3 813 -1 978
S11 Icke-finansiella företag -82 778 -85 447 -81 964 -62 807 -78 816
S121 Centralbanken 82 426 84 175 71 198 76 350 87 383
S122 Övriga monetära finansinstitut -144 313 -150 178 -137 468 -126 897 -133 775
S123 Penningmarknadsfonder -1 -1 -1 -2 -3
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 59 082 60 817 61 916 52 349 58 105
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -18 397 -19 072 -20 682 -17 197 -18 224
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 29 033 29 039 28 723 26 252 27 895
S1311 Staten -83 307 -81 902 -79 676 -90 881 -95 408
S1313 Lokalförvaltning -3 445 -3 447 -3 628 -3 977 -4 140
S1314 Socialskyddsfonder 147 539 152 853 157 242 139 776 142 418
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 12 157 12 058 13 029 10 847 12 588
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2020, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/42/mata_2020_42_2020-09-18_tau_003_sv.html