Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2020, miljoner euro

  År/kvartal
2019/Q4 2020/Q1 2020/Q2 2020/Q3 2020/Q4
Tillgånger S1 Hela ekonomin -69 502 3 431 -39 860 -26 945 -55 275
S11 Icke-finansiella företag -10 835 -8 133 -7 274 -8 876 -12 903
S121 Centralbanken -12 440 5 852 11 472 -4 775 -15 734
S122 Övriga monetära finansinstitut -32 307 37 642 -27 147 -5 198 -21 453
S123 Penningmarknadsfonder . . . . .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -310 -1 590 1 311 1 328 1 970
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 947 -23 198 293 1 665
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -297 -165 671 227 899
S1311 Staten -6 170 -8 153 -3 549 -2 309 -4 399
S1313 Lokalförvaltning 70 6 28 -63 45
S1314 Socialskyddsfonder -8 428 -22 145 -15 775 -7 892 -6 087
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 268 140 204 321 721
Skulder S1 Hela ekonomin -66 994 6 213 -38 308 -25 910 -56 792
S11 Icke-finansiella företag -9 387 -7 151 -6 235 -6 549 -12 460
S121 Centralbanken 251 391 830 524 1 585
S122 Övriga monetära finansinstitut -44 955 29 081 -18 565 -4 285 -34 630
S123 Penningmarknadsfonder   1 1    
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 51 -255 20 472 1 040
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 3 648 459 -342 1 274 -1 201
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 83 266 85 74 60
S1311 Staten -7 070 2 601 -573 -9 637 -3 107
S1313 Lokalförvaltning 274 247 249 -11 36
S1314 Socialskyddsfonder -9 903 -19 697 -13 559 -7 843 -8 113
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 15 269 -220 71 -1
Netto S1 Hela ekonomin -2 508 -2 782 -1 551 -1 034 1 517
S11 Icke-finansiella företag -1 448 -981 -1 038 -2 327 -443
S121 Centralbanken -12 690 5 461 10 643 -5 299 -17 319
S122 Övriga monetära finansinstitut 12 648 8 561 -8 583 -912 13 178
S123 Penningmarknadsfonder   -1 -1    
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -361 -1 335 1 291 856 931
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -2 701 -482 541 -982 2 867
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -380 -432 586 153 839
S1311 Staten 900 -10 754 -2 975 7 328 -1 292
S1313 Lokalförvaltning -204 -240 -221 -52 8
S1314 Socialskyddsfonder 1 475 -2 448 -2 216 -49 2 027
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 253 -129 424 250 723
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2020, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/44/mata_2020_44_2021-03-15_tau_002_sv.html