Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2020, miljoner euro

  År/kvartal
2019/Q4 2020/Q1 2020/Q2 2020/Q3 2020/Q4
Tillgånger S1 Hela ekonomin -69 502 3 431 -39 860 -26 945 -55 275
S11 Icke-finansiella företag -10 835 -8 133 -7 274 -8 876 -12 903
S121 Centralbanken -12 440 5 852 11 472 -4 775 -15 734
S122 Övriga monetära finansinstitut -32 307 37 642 -27 147 -5 198 -21 453
S123 Penningmarknadsfonder . . . . .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -310 -1 590 1 311 1 328 1 970
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 947 -23 198 293 1 665
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -297 -165 671 227 899
S1311 Staten -6 170 -8 153 -3 549 -2 309 -4 399
S1313 Lokalförvaltning 70 6 28 -63 45
S1314 Socialskyddsfonder -8 428 -22 145 -15 775 -7 892 -6 087
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 268 140 204 321 721
Skulder S1 Hela ekonomin -66 994 6 213 -38 308 -25 910 -56 792
S11 Icke-finansiella företag -9 387 -7 151 -6 235 -6 549 -12 460
S121 Centralbanken 251 391 830 524 1 585
S122 Övriga monetära finansinstitut -44 955 29 081 -18 565 -4 285 -34 630
S123 Penningmarknadsfonder   1 1    
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 51 -255 20 472 1 040
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 3 648 459 -342 1 274 -1 201
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 83 266 85 74 60
S1311 Staten -7 070 2 601 -573 -9 637 -3 107
S1313 Lokalförvaltning 274 247 249 -11 36
S1314 Socialskyddsfonder -9 903 -19 697 -13 559 -7 843 -8 113
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 15 269 -220 71 -1
Netto S1 Hela ekonomin -2 508 -2 782 -1 551 -1 034 1 517
S11 Icke-finansiella företag -1 448 -981 -1 038 -2 327 -443
S121 Centralbanken -12 690 5 461 10 643 -5 299 -17 319
S122 Övriga monetära finansinstitut 12 648 8 561 -8 583 -912 13 178
S123 Penningmarknadsfonder   -1 -1    
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -361 -1 335 1 291 856 931
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -2 701 -482 541 -982 2 867
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -380 -432 586 153 839
S1311 Staten 900 -10 754 -2 975 7 328 -1 292
S1313 Lokalförvaltning -204 -240 -221 -52 8
S1314 Socialskyddsfonder 1 475 -2 448 -2 216 -49 2 027
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 253 -129 424 250 723
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2020, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/44/mata_2020_44_2021-03-15_tau_002_sv.html