Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2020 12 mån. glidande summa 2021/01
1. Bytesbalans 1 902 1 418 -70
1.1. Varor 3 226 3 281 200
1.2. Tjänster -1 875 -2 101 -335
1.3. Primära inkomster 3 141 2 880 321
1.4. Sekundära inkomster -2 590 -2 642 -256
2. Kapitalbalans 184 186 18
3. Finansiell balans -14 337 -9 995 4 468
3.1. Direktinvesteringar -630 -194 61
3.2. Portföljinvesteringar -3 322 -3 632 324
3.3. Övriga investeringar -8 905 -4 717 3 911
3.4. Finansiella derivat -1 259 -1 249 295
3.5. Valutareserv -221 -203 -124
4. Restpost -16 423 -11 599 4 519
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/01/mata_2021_01_2021-03-12_tau_004_sv.html