Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05
1. Bytesbalans 1 802 135 201 -679 -617 254
1.1 Varor 1 440 41 96 135 135 387
1.2 Tjänster 124 -250 -286 -471 -159 -56
1.3 Primära inkomster 600 727 670 -78 -339 181
1.4 Sekundära inkomster -362 -383 -279 -265 -254 -258
2. Kapitalbalans 17 17 15 17 16 16
3. Finansiell balans 2 860 -2 692 606 -2 126 1 450 -4 754
3.1 Direktinvesteringar 740 -769 -722 -1 029 299 448
3.2 Portföljinvesteringar 3 657 1 753 4 976 -1 438 3 526 -8 406
3.3 Övriga investeringar -1 658 -3 547 -4 726 124 -2 447 3 164
3.4 Finansiella derivat -65 -5 998 191 88 -24
3.5 Valutareserv 185 -124 81 25 -15 64
4. Restpost 1 041 -2 844 389 -1 464 2 051 -5 023
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3469, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 13.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2021, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/05/mata_2021_05_2021-07-13_tau_001_sv.html