Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2020 12 mån. glidande summa 2021/04 2021/05
1. Bytesbalans 1 801 3 038 -617 254
1.1. Varor 3 024 3 273 135 387
1.2. Tjänster -2 103 -1 576 -159 -56
1.3. Primära inkomster 3 732 4 411 -339 181
1.4. Sekundära inkomster -2 852 -3 069 -254 -258
2. Kapitalbalans 197 196 16 16
3. Finansiell balans -3 503 -8 314 1 450 -4 754
3.1. Direktinvesteringar 3 536 1 601 299 448
3.2. Portföljinvesteringar -711 7 144 3 526 -8 406
3.3. Övriga investeringar -5 660 -19 249 -2 447 3 164
3.4. Finansiella derivat -1 548 2 035 88 -24
3.5. Valutareserv 880 155 -15 64
4. Restpost -5 501 -11 547 2 051 -5 023
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3469, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 13.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/05/mata_2021_05_2021-07-13_tau_004_sv.html