Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2020 12 mån. glidande summa 2021/05 2021/06
1. Bytesbalans 1 801 3 878 63 692
1.1. Varor 3 024 3 255 344 261
1.2. Tjänster -2 103 -1 695 -204 -190
1.3. Primära inkomster 3 732 5 372 181 858
1.4. Sekundära inkomster -2 852 -3 054 -258 -236
2. Kapitalbalans 197 195 16 16
3. Finansiell balans -3 503 -5 876 -4 754 868
3.1. Direktinvesteringar 3 536 1 949 448 798
3.2. Portföljinvesteringar -711 9 345 -8 406 1 967
3.3. Övriga investeringar -5 660 -19 011 3 164 -2 340
3.4. Finansiella derivat -1 548 1 667 -24 435
3.5. Valutareserv 880 173 64 8
4. Restpost -5 501 -9 950 -4 833 160
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Pitkänen 029 551 3469, Kasperi Lavikainen 029 551 3674, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/06/mata_2021_06_2021-08-12_tau_004_sv.html