Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2020 12 mån. glidande summa 2021/07 2021/08
1. Bytesbalans 1 984 4 519 561 390
1.1. Varor 2 934 3 432 175 -1
1.2. Tjänster -2 139 -1 850 -229 -244
1.3. Primära inkomster 4 033 6 095 826 842
1.4. Sekundära inkomster -2 843 -3 157 -209 -207
2. Kapitalbalans 214 213 18 17
3. Finansiell balans -821 2 672 -1 218 159
3.1. Direktinvesteringar 6 382 -46 -333 -270
3.2. Portföljinvesteringar -809 17 935 -2 584 338
3.3. Övriga investeringar -5 725 -18 389 2 136 -2 248
3.4. Finansiella derivat -1 548 159 -486 -389
3.5. Valutareserv 880 3 013 48 2 727
4. Restpost -3 019 -2 060 -1 797 -249
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 13.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/08/mata_2021_08_2021-10-13_tau_004_sv.html