Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2020 12 mån. glidande summa 2021/08 2021/09
1. Bytesbalans 1 984 5 595 389 1 146
1.1. Varor 2 934 4 013 -60 678
1.2. Tjänster -2 139 -1 738 -216 -216
1.3. Primära inkomster 4 033 6 509 872 876
1.4. Sekundära inkomster -2 843 -3 189 -207 -193
2. Kapitalbalans 214 213 17 17
3. Finansiell balans -821 940 322 -2 039
3.1. Direktinvesteringar 6 382 -946 -270 -253
3.2. Portföljinvesteringar -809 6 136 189 -4 274
3.3. Övriga investeringar -5 725 -6 952 -1 936 2 893
3.4. Finansiella derivat -1 548 -382 -389 -568
3.5. Valutareserv 880 3 084 2 727 162
4. Restpost -3 019 -4 868 -84 -3 201
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/09/mata_2021_09_2021-11-12_tau_004_sv.html