Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

År 2020 12 mån. glidande summa 2021/09 2021/10
1. Bytesbalans 1 984 2 809 1 146 -1 945
1.1. Varor 2 934 3 647 678 100
1.2. Tjänster -2 139 -2 274 -216 -323
1.3. Primära inkomster 4 033 4 563 876 -1 498
1.4. Sekundära inkomster -2 843 -3 127 -193 -224
2. Kapitalbalans 214 212 17 17
3. Finansiell balans -821 -2 601 -2 039 -5 234
3.1. Direktinvesteringar 6 382 -1 503 -253 -312
3.2. Portföljinvesteringar -809 10 207 -4 274 3 796
3.3. Övriga investeringar -5 725 -13 477 2 893 -8 058
3.4. Finansiella derivat -1 548 -813 -568 -637
3.5. Valutareserv 880 2 985 162 -23
4. Restpost -3 019 -5 621 -3 201 -3 306
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 13.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/10/mata_2021_10_2021-12-13_tau_004_sv.html