Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2021, miljoner euro

  År/kvartal
2020/Q1 2020/Q2 2020/Q3 2020/Q4 2021/Q1
Tillgånger S1 Hela ekonomin 851 508 848 775 847 567 832 833 897 591
S11 Icke-finansiella företag 166 841 165 575 166 896 164 106 165 916
S121 Centralbanken 89 736 101 549 96 629 80 925 109 653
S122 Övriga monetära finansinstitut 279 252 247 947 241 462 221 934 226 460
S123 Penningmarknadsfonder . . . . .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 77 313 85 934 89 275 96 835 104 691
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 34 424 34 252 35 829 36 154 36 657
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 29 055 30 813 31 410 33 013 34 130
S1311 Staten 14 042 14 121 14 605 14 180 13 917
S1313 Lokalförvaltning 750 828 783 874 865
S1314 Socialskyddsfonder 145 840 151 754 153 694 165 946 184 619
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 14 256 16 003 16 984 18 865 20 683
Skulder S1 Hela ekonomin 846 429 851 731 853 009 830 895 876 864
S11 Icke-finansiella företag 229 972 246 163 255 466 261 178 256 883
S121 Centralbanken 13 252 14 061 14 554 16 117 16 347
S122 Övriga monetära finansinstitut 401 031 380 401 373 965 341 295 384 351
S123 Penningmarknadsfonder 2 3 3 3 3
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 24 963 27 736 29 215 32 480 36 077
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 56 493 57 244 60 456 58 402 57 743
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 3 531 3 679 3 770 3 796 3 970
S1311 Staten 104 767 109 406 102 944 104 375 101 029
S1313 Lokalförvaltning 4 727 4 967 4 958 4 994 4 805
S1314 Socialskyddsfonder 4 739 5 335 4 857 5 556 12 945
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2 950 2 734 2 820 2 697 2 710
Netto S1 Hela ekonomin 5 079 -2 956 -5 443 1 938 20 727
S11 Icke-finansiella företag -63 131 -80 588 -88 571 -97 072 -90 968
S121 Centralbanken 76 484 87 488 82 075 64 808 93 306
S122 Övriga monetära finansinstitut -121 780 -132 454 -132 503 -119 361 -157 891
S123 Penningmarknadsfonder -2 -3 -3 -3 -3
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 52 349 58 197 60 060 64 355 68 614
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -22 069 -22 993 -24 627 -22 248 -21 087
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 25 523 27 133 27 641 29 217 30 160
S1311 Staten -90 725 -95 285 -88 339 -90 196 -87 112
S1313 Lokalförvaltning -3 977 -4 139 -4 175 -4 120 -3 939
S1314 Socialskyddsfonder 141 101 146 419 148 837 160 390 171 674
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 11 306 13 269 14 164 16 168 17 973
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 18.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2021, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/41/mata_2021_41_2021-06-18_tau_003_sv.html