Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2020 12 mån. glidande summa 2021/03 2021/04
1. Bytesbalans 1 801 2 506 -679 -644
1.1. Varor 3 024 3 011 135 128
1.2. Tjänster -2 103 -1 747 -471 -157
1.3. Primära inkomster 3 732 4 354 -78 -361
1.4. Sekundära inkomster -2 852 -3 112 -265 -254
2. Kapitalbalans 197 197 17 16
3. Finansiell balans -3 503 -841 -2 126 2 716
3.1. Direktinvesteringar 3 536 1 601 -1 029 299
3.2. Portföljinvesteringar -711 12 388 -1 438 3 563
3.3. Övriga investeringar -5 660 -16 653 124 -1 218
3.4. Finansiella derivat -1 548 1 710 191 88
3.5. Valutareserv 880 113 25 -15
4. Restpost -5 501 -3 544 -1 464 3 344
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 18.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/41/mata_2021_41_2021-06-18_tau_004_sv.html