Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2021, miljoner euro

  År/kvartal
2020/Q2 2020/Q3 2020/Q4 2021/Q1 2021/Q2
Tillgånger S1 Hela ekonomin -41 081 -26 425 -55 772 24 829 -22 598
S11 Icke-finansiella företag -8 781 -8 740 -13 132 -9 141 -13 066
S121 Centralbanken 11 472 -4 775 -15 734 28 732 4 392
S122 Övriga monetära finansinstitut -26 872 -4 939 -21 770 9 584 2 559
S123 Penningmarknadsfonder . . . . .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 1 311 1 386 1 970 3 272 3 038
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 64 258 1 650 . 439
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 705 278 916 567 -99
S1311 Staten -3 538 -2 302 -4 392 -5 859 -1 119
S1313 Lokalförvaltning 28 -63 45 -43 34
S1314 Socialskyddsfonder -15 756 -7 861 -6 056 -2 893 -19 118
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 284 333 730 607 342
Skulder S1 Hela ekonomin -39 418 -26 251 -56 759 25 565 -26 221
S11 Icke-finansiella företag -6 906 -6 980 -12 727 -9 513 -13 093
S121 Centralbanken 830 524 1 585 200 448
S122 Övriga monetära finansinstitut -18 724 -4 268 -34 904 44 366 9 882
S123 Penningmarknadsfonder 1       -2
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -10 474 1 171 1 892 931
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -326 1 319 -2 005 . -176
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -194 74 29 114 90
S1311 Staten -575 -9 639 -2 134 -7 150 -4 126
S1313 Lokalförvaltning 260   48 -32 -46
S1314 Socialskyddsfonder -13 559 -7 843 -7 699 -4 829 -20 130
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer -216 86 -124 28 .
Netto S1 Hela ekonomin -1 663 -173 987 -735 3 623
S11 Icke-finansiella företag -1 875 -1 761 -405 372 27
S121 Centralbanken 10 643 -5 299 -17 319 28 531 3 943
S122 Övriga monetära finansinstitut -8 148 -670 13 133 -34 782 -7 323
S123 Penningmarknadsfonder -1       2
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 1 321 912 799 1 380 2 107
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 391 -1 061 3 656 -483 615
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 900 203 886 453 -189
S1311 Staten -2 964 7 337 -2 258 1 291 3 007
S1313 Lokalförvaltning -232 -63 -3 -11 80
S1314 Socialskyddsfonder -2 197 -18 1 643 1 935 1 012
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 500 247 854 579 342
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 17.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2021, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/42/mata_2021_42_2021-09-17_tau_002_sv.html