Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro (Tabellbilagan har korrigerats 13.10.2021.)

  År 2020 12 mån. glidande summa 2021/06 2021/07
1. Bytesbalans 1 984 4 557 727 559
1.1. Varor 2 934 3 528 260 159
1.2. Tjänster -2 139 -1 781 -222 -228
1.3. Primära inkomster 4 033 5 924 915 838
1.4. Sekundära inkomster -2 843 -3 115 -227 -209
2. Kapitalbalans 214 214 17 18
3. Finansiell balans -821 2 707 1 903 -1 253
3.1. Direktinvesteringar 6 382 850 383 -333
3.2. Portföljinvesteringar -809 15 733 3 527 -2 619
3.3. Övriga investeringar -5 725 -15 239 -2 430 2 137
3.4. Finansiella derivat -1 548 1 104 408 -486
3.5. Valutareserv 880 258 14 48
4. Restpost -3 019 -2 063 1 159 -1 830
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 17.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro (Tabellbilagan har korrigerats 13.10.2021.) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/42/mata_2021_42_2021-09-17_tau_004_sv.html