Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Förädlingsvärdet för fabrikslös produktion har fr.o.m. statistikåret 2014 statistikförts på export av varor

Förädlingsvärdet för fabrikslös produktion, som tidigare hört till exporten av bearbetningstjänster, har fr.o.m. statistikåret 2014 statistikförts på export av varor. Ändringen gjordes i mars 2017. För tidigare år görs motsvarande ändring i samband med följande korrigering av tidsserierna. Till följd av ändringen sjunker nivån på tjänsteexporten före år 2014 och nivån på varuexporten stiger. Korrigeringen kommer inte att inverka på det sammanlagda värdet av exporten av varor och tjänster.

 


Senast uppdaterad 21.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/mata_2017-12-21_uut_001_sv.html