Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Förädlingsvärdet för fabrikslös produktion har statistikförts som varuexport

En ändring har gjorts i tidsserien för varor och tjänster för år 2006–2013. Förädlingsvärdet för fabrikslös produktion, som tidigare hört till exporten av bearbetningstjänster, har statistikförts på export av varor. Till följd av ändringen sjunker nivån för tjänsteexporten, medan nivån för varuexporten stiger 2006–2013. Korrigeringen kommer inte att ändra på det sammanlagda värdet av exporten av varor och tjänster. Fr.o.m. statistikåret 2014 och framåt har ändringen redan gjorts i mars 2017.

Till följd av ändringen är tidsserierna för varor och tjänster jämförbara fr.o.m. år 2006.

I nationalräkenskaperna införs motsvarande ändring i juli.


Senast uppdaterad 15.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/mata_2018-03-15_uut_001_sv.html