Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Importen av varor publiceras efter ursprungsland fr.o.m. år 2013

Importen av varor publiceras efter ursprungsland fr.o.m. år 2013. När det gäller åren 2006–2012 har importen statistikförts efter avsändningsland. På grund av ändringen är inte indelningen av varuimporten efter land för åren 2006–2012 jämförbar med tidsserien som börjar från år 2013.

I statistiken utrikeshandel med varor och tjänster publiceras uppgifterna om varuimporten både efter ursprungsland och avsändningsland.


Senast uppdaterad 15.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/mata_2018-03-15_uut_002_sv.html