Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Publicerad: 11.9.2008

Utländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli

I juli 2008 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 713 000 dygn med övernattningar av utländska turister, vilket var 4 procent mindre än i juli 2007. De finländska turisternas övernattningar var fortsättningsvis på föregående års nivå. Det totala antalet övernattningar var 3 miljoner dygn. Volymen var en procent mindre än året innan. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller campingvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Övernattningarna av utländska turister i inkvarteringsanläggningar i Finland vände nedåt i juni och nedgången fortsatte också i juli. Bara de ryska turisternas övernattningar ökade, de estniska turisternas övernattningar låg fortsättningsvis på samma nivå som i juli föregående år. Bland de övriga ur turistsynvinkel viktigaste länderna minskade övernattningarna från året innan. Svenskarna var den största gruppen utländska turister. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar uppgick till 122 000 dygn. Volymen var 5 procent mindre än året innan. Ryssarnas övernattningar ökade med en femtedel och de var följande i ordningen med nästan 104 000 övernattningsdygn. Därefter kom tyskarna, som övernattade 92 000 gånger i inkvarteringsanläggningarna, vilket var 6 procent mindre än i juli 2007. Norrmännens övernattningarna minskade kraftigt, 25 procent jämfört med juli föregående år.

Förändring i övernattningar i juli 2008/2007, %
De tolv viktigaste länderna, andelen av övernattningar år 2007 inom parentes

Källa: Statistikcentralens turiststatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Ritva Marin (09) 1734 2552, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 11.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2008/07/matk_2008_07_2008-09-11_tie_001_sv.html