Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.2.2009

Övernattningarna i inkvarteringsanläggningar minskade med en procent i december 2008

I december år 2008 var det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningarna i Finland 1,2 miljoner dygn, vilket var något under en procent mindre än året innan. Övernattningarna av finländska turister ökade med mindre än en procent från året innan och uppgick till 741 000 dygn. Utländska turisters övernattningar var 494 000 dygn i december 2008, dvs. 3 procent mindre än året innan. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller campingvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Som väntat var britterna var den största gruppen av utländska turister i december med 134 000 övernattningsdygn, men deras övernattningar i inkvarteringsanläggningarna i Finland minskade med 12 procent från december år 2007. Däremot ökade antalet övernattningar av ryska turister med 10 procent och de var den näststörsta gruppen med 121 000 övernattningar. Antalet övernattningar av holländska turister ökade dock mest, dvs. med 17 procent. Också de franska turisternas övernattningar ökade något, med 2 procent från året innan.

Bland de övriga ur turistsynvinkel viktigaste länderna minskade övernattningarna jämfört med december år 2007. Övernattningarna av turister från Förenta staterna minskade rentav med 24 procent och de norska turisternas övernattningar med 16 procent från året innan.

Förändring i övernattningar i december 2008/2007, %
De tolv viktigaste länderna, andelen av övernattningar år 2007 inom parentes

Källa: Statistikcentralens turiststatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Ritva Marin (09) 1734 2552, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2008/12/matk_2008_12_2009-02-12_tie_001_sv.html