Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari 2011

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 310 168 7,5 774 978 6,5 535 190 8,9
Fasta Finland 1 304 730 7,5 772 664 6,6 532 066 8,9
Nyland 355 333 10,9 184 434 12,3 170 899 9,5
    Helsingfors 233 027 8,9 102 017 8,8 131 010 9,1
Egentliga Finland 62 936 12,2 49 066 9,3 13 870 23,5
    Åbo 40 949 13,0 31 395 11,2 9 554 19,2
Satakunta 18 076 -6,2 13 700 -7,2 4 376 -3,3
    Björneborg 9 578 -16,6 7 635 -13,7 1 943 -26,4
Egentliga Tavastland 23 870 4,9 19 874 3,5 3 996 12,6
    Tavastehus 12 572 -1,8 10 286 -3,5 2 286 7,1
Birkaland 94 537 12,6 78 927 14,3 15 610 4,8
    Tammerfors 60 843 20,3 50 325 21,8 10 518 13,7
Päijänne-Tavastland 42 195 15,9 33 947 17,3 8 248 10,3
    Lahtis 13 905 6,3 9 697 14,4 4 208 -8,6
Kymmenedalen 18 904 17,1 10 690 6,6 8 214 34,2
    Kouvola 9 511 15,8 6 333 6,6 3 178 39,6
Södra Karelen 68 590 12,6 28 750 -12,5 39 840 31,8
    Villmanstrand 16 051 4,8 7 045 -12,9 9 006 24,7
    S:t Michel 12 792 7,4 7 810 1,6 4 982 18,1
Norra Savolax 72 570 3,9 45 865 -3,8 26 705 20,3
    Kuopio 29 740 -1,3 21 010 -4,5 8 730 7,2
Norra Karelen 27 615 17,0 17 845 20,5 9 770 11,1
    Joensuu 12 599 14,2 9 190 19,9 3 409 1,3
Mellersta Finland 88 425 0,2 59 718 -2,0 28 707 5,1
    Jyväskylä 32 583 5,2 25 447 -0,3 7 136 30,8
Södra Österbotten 32 555 14,8 30 308 13,8 2 247 30,3
    Seinäjoki 10 875 8,0 10 142 10,5 733 -17,6
Österbotten 19 693 10,0 15 960 15,0 3 733 -7,3
    Vasa 14 749 14,1 11 792 16,4 2 957 5,6
Mellersta Österbotten 9 688 10,6 8 770 11,3 918 3,8
    Karleby 6 860 23,4 6 055 25,5 805 9,1
Norra Österbotten 95 527 6,8 62 608 8,5 32 919 3,8
    Uleåborg 34 549 9,5 27 130 9,6 7 419 8,9
Kajanaland 72 717 2,5 44 939 0,4 27 778 6,1
    Kajana 8 178 19,8 6 277 14,3 1 901 42,2
Lappland 201 499 2,6 67 263 -3,0 134 236 5,7
    Rovaniemi 55 345 1,7 15 478 -9,5 39 867 6,8
Åland 5 438 -2,2 2 314 -7,6 3 124 2,1
    Mariehamn 3 713 7,5 1 812 -4,8 1 901 22,6

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2011, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/01/matk_2011_01_2011-03-17_tau_002_sv.html