Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, februari 2011

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 333 656 0,7 987 922 0,8 345 734 0,3
Fasta Finland 1 327 504 0,7 984 955 0,8 342 549 0,3
Nyland 322 173 7,1 194 135 8,5 128 038 5,1
    Helsingfors 203 102 6,8 104 557 9,6 98 545 4,1
Egentliga Finland 69 262 8,3 59 398 8,9 9 864 4,4
    Åbo 43 079 4,3 36 630 5,8 6 449 -3,5
Satakunta 19 510 -13,9 15 242 -10,6 4 268 -24,1
    Björneborg 9 831 -30,5 8 368 -22,6 1 463 -56,3
Egentliga Tavastland 23 953 -1,8 22 203 0,3 1 750 -21,7
    Tavastehus 14 459 4,4 13 424 10,9 1 035 -40,3
Birkaland 109 463 5,7 97 186 5,9 12 277 4,4
    Tammerfors 64 927 4,7 54 135 4,2 10 792 7,6
Päijänne-Tavastland 47 184 14,4 41 960 14,7 5 224 11,6
    Lahtis 13 848 4,3 10 153 6,0 3 695 0,0
Kymmenedalen 14 819 2,7 10 696 -6,3 4 123 36,7
    Kouvola 7 117 -4,9 6 076 -6,6 1 041 6,4
Södra Karelen 57 056 0,8 38 528 0,1 18 528 -12,5
    Villmanstrand 12 088 1,4 7 660 -1,0 4 428 5,7
    S:t Michel 10 157 -13,7 8 795 -11,4 1 362 -26,3
Norra Savolax 68 163 -9,2 61 410 -9,2 6 753 -9,7
    Kuopio 29 008 -7,9 26 627 -7,2 2 381 -14,9
Norra Karelen 28 217 3,3 24 329 1,8 3 888 13,8
    Joensuu 13 819 9,8 11 167 8,5 2 652 15,8
Mellersta Finland 96 396 -10,2 84 549 -7,9 11 847 -23,8
    Jyväskylä 32 824 -7,1 29 107 -7,9 3 717 -0,0
Södra Österbotten 34 442 21,4 31 226 15,6 3 216 133,9
    Seinäjoki 13 869 46,9 11 053 27,3 2 816 269,6
Österbotten 22 549 15,2 17 516 9,8 5 033 39,4
    Vasa 15 374 11,6 11 464 2,9 3 910 48,7
Mellersta Österbotten 9 374 -9,5 8 690 -2,7 684 -52,2
    Karleby 7 035 1,5 6 385 10,9 650 -44,6
Norra Österbotten 112 117 -2,7 97 234 0,2 14 883 -18,3
    Uleåborg 41 824 -2,4 35 702 -2,0 6 122 -4,5
Kajanaland 82 016 -10,5 77 516 -10,6 4 500 -7,9
    Kajana 7 943 -5,8 7 413 -6,8 530 12,8
Lappland 210 810 -2,2 103 137 -3,8 107 673 -0,6
    Rovaniemi 41 521 -6,4 14 894 -3,8 26 627 -7,8
Åland 6 152 -0,6 2 967 3,1 3 185 -3,9
    Mariehamn 4 032 -11,5 2 017 -19,2 2 015 -2,2

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2011, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, februari 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/02/matk_2011_02_2011-04-14_tau_002_sv.html