Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, februari 2011

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rum pris, euro (Moms 9 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 9 % inkl.)
Hela landet 616 48 724 50,5 0,6 89,28 45,08
Fasta Finland 606 48 211 50,8 0,6 89,29 45,32
Nyland 111 13 732 56,3 1,2 96,98 54,58
    Helsingfors 52 8 301 58,7 1,7 100,1 58,79
Egentliga Finland 36 3 012 45,2 2,4 81,64 36,92
    Åbo 18 1 945 47,7 1,2 83,43 39,79
Satakunta 22 1 128 39,9 -6,9 82,09 32,74
    Björneborg 7 584 38,2 -19,0 77,65 29,66
Egentliga Tavastland 17 1 202 37,6 1,2 86,43 32,51
    Tavastehus 8 714 40,0 2,9 95,11 38,06
Birkaland 40 3 296 58,2 2,6 91,70 53,34
    Tammerfors 20 2 217 64,1 1,4 92,24 59,13
Päijänne-Tavastland 16 1 701 46,8 4,7 84,32 39,43
    Lahtis 7 648 48,2 3,4 87,39 42,09
Kymmenedalen 15 934 37,1 4,6 80,62 29,88
    Kouvola 6 435 37,7 1,9 75,88 28,58
Södra Karelen 44 2 568 84,1 0,4 160,2 68,76
    Villmanstrand 6 501 57,5 1,8 80,73 46,40
    S:t Michel 5 455 48,5 -6,4 75,75 36,75
Norra Savolax 27 2 191 54,7 -2,6 84,28 46,14
    Kuopio 8 940 62,1 -7,3 86,58 53,73
Norra Karelen 24 1 352 41,7 -1,0 81,71 34,05
    Joensuu 10 749 46,1 -3,8 79,51 36,62
Mellersta Finland 30 2 550 52,1 -5,4 96,00 50,04
    Jyväskylä 10 1 231 58,7 -5,5 85,42 50,15
Södra Österbotten 22 1 338 51,5 8,4 72,74 37,47
    Seinäjoki 8 534 64,1 16,7 76,03 48,77
Österbotten 23 1 306 42,8 6,7 79,57 34,08
    Vasa 10 877 45,8 7,3 83,24 38,12
Mellersta Österbotten 10 504 41,4 -1,9 72,27 29,93
    Karleby 5 360 47,7 -1,3 77,87 37,11
Norra Österbotten 49 3 326 48,2 -2,1 82,19 39,65
    Uleåborg 10 1 422 63,2 -1,0 85,09 53,81
Kajanaland 22 1 646 52,5 -1,6 78,62 41,24
    Kajana 7 453 39,2 -0,5 73,17 28,72
Lappland 98 6 425 52,0 -0,0 89,82 46,75
    Rovaniemi 12 1 239 75,0 -1,5 84,02 63,00
Åland 10 513 22,9 0,7 . .
    Mariehamn 5 360 24,4 -7,3 . .
1)

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2011, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, februari 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/02/matk_2011_02_2011-04-14_tau_003_sv.html