Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar asuinmaan mukaan, februari 2011

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 682 355 1 333 656 0,7 1 153 506 1,7
Finland 537 048 987 922 0,8 844 521 1,8
Utländer 145 307 345 734 0,3 308 985 1,3
Sverige 15 056 23 785 10,4 22 797 10,8
Tyskland 12 340 35 627 -2,2 33 297 -1,4
Ryssland 31 973 59 667 -2,4 53 506 -0,9
Britannien 11 915 35 138 -10,4 27 714 -14,2
Förenta Staterna 3 353 8 977 16,2 8 624 15,3
Norge 4 347 8 083 6,7 7 466 9,5
Nederländerna 6 487 22 596 -7,8 18 816 -0,6
Italien 2 760 7 143 -2,6 6 706 4,7
Frankrike 8 039 28 046 -8,5 25 790 -9,0
Japan 6 836 13 371 -3,4 12 935 -4,5
Estland 5 932 17 000 -0,1 13 332 3,6
Spanien 2 674 7 039 11,5 6 391 13,2

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2011, Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar asuinmaan mukaan, februari 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/02/matk_2011_02_2011-04-14_tau_005_sv.html