Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, mars 2011

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 649 494 1,4 1 236 661 -1,2 412 833 10,3
Fasta Finland 1 639 621 1,4 1 232 758 -1,3 406 863 10,3
Nyland 368 335 4,6 212 130 3,0 156 205 6,9
    Helsingfors 233 062 2,2 113 534 1,7 119 528 2,6
Egentliga Finland 77 788 3,9 64 524 1,9 13 264 14,7
    Åbo 50 625 1,2 41 431 -0,2 9 194 8,1
Satakunta 26 210 -9,3 20 532 -6,6 5 678 -17,9
    Björneborg 13 851 -21,8 11 758 -13,7 2 093 -48,9
Egentliga Tavastland 26 735 2,3 24 179 -1,7 2 556 66,8
    Tavastehus 16 275 2,7 14 358 -2,3 1 917 67,4
Birkaland 114 410 0,5 99 159 -1,1 15 251 12,8
    Tammerfors 70 747 2,2 58 306 0,5 12 441 10,9
Päijänne-Tavastland 51 739 14,5 42 570 13,9 9 169 17,3
    Lahtis 18 398 7,6 11 968 4,7 6 430 13,4
Kymmenedalen 19 448 19,0 14 103 12,6 5 345 40,0
    Kouvola 9 663 8,9 7 986 5,8 1 677 26,7
Södra Karelen 69 925 35,5 44 495 21,3 25 430 72,8
    Villmanstrand 14 663 17,4 8 211 4,3 6 452 39,8
    S:t Michel 12 168 11,7 10 221 10,8 1 947 16,4
Norra Savolax 82 544 -6,1 73 902 -7,9 8 642 12,7
    Kuopio 33 858 -2,5 30 939 -1,1 2 919 -14,7
Norra Karelen 34 252 -13,1 29 421 -9,8 4 831 -29,0
    Joensuu 17 170 -11,5 13 782 -3,9 3 388 -33,0
Mellersta Finland 103 934 -10,6 86 553 -11,9 17 381 -3,2
    Jyväskylä 37 610 -2,1 32 278 -6,2 5 332 32,8
Södra Österbotten 42 410 8,7 40 807 8,6 1 603 13,0
    Seinäjoki 12 389 1,9 11 458 2,0 931 0,3
Österbotten 25 433 9,4 20 748 10,4 4 685 5,1
    Vasa 18 410 10,5 14 596 13,5 3 814 0,6
Mellersta Österbotten 10 713 -14,4 10 042 -9,3 671 -53,5
    Karleby 8 132 -12,5 7 491 -5,8 641 -52,2
Norra Österbotten 149 994 0,1 127 002 -2,0 22 992 13,4
    Uleåborg 49 063 -1,9 41 762 -1,7 7 301 -3,2
Kajanaland 113 946 -5,4 108 801 -6,4 5 145 25,0
    Kajana 9 320 14,1 8 557 10,7 763 74,2
Lappland 321 805 3,0 213 790 -1,9 108 015 14,4
    Rovaniemi 50 877 21,4 20 180 8,0 30 697 32,2
Åland 9 873 14,3 3 903 29,7 5 970 6,0
    Mariehamn 7 763 32,9 3 306 29,8 4 457 35,3

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2011, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, mars 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/03/matk_2011_03_2011-05-19_tau_002_sv.html