Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, mars 2011

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rum pris, euro (Moms 9 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 9 % inkl.)
Hela landet 619 49 017 54,8 1,7 91,78 50,33
Fasta Finland 608 48 386 55,2 1,6 91,79 50,63
Nyland 111 13 711 59,8 1,0 98,46 58,91
    Helsingfors 52 8 310 62,5 -0,4 102,3 63,98
Egentliga Finland 35 2 976 49,1 3,1 78,14 38,40
    Åbo 18 1 944 51,9 1,7 79,58 41,28
Satakunta 22 1 129 45,9 -6,2 82,64 37,96
    Björneborg 7 585 44,3 -17,8 80,04 35,49
Egentliga Tavastland 17 1 200 40,4 1,7 84,60 34,17
    Tavastehus 8 714 44,6 4,1 91,66 40,83
Birkaland 40 3 301 56,6 3,8 88,35 49,99
    Tammerfors 20 2 217 61,9 3,1 90,49 56,01
Päijänne-Tavastland 17 1 792 47,7 1,8 82,89 39,55
    Lahtis 8 738 53,6 4,7 87,80 47,03
Kymmenedalen 15 934 42,4 8,0 79,89 33,86
    Kouvola 6 435 44,2 5,2 75,00 33,16
Södra Karelen 44 2 565 92,3 8,5 164,0 77,49
    Villmanstrand 6 501 59,4 6,7 83,67 49,74
    S:t Michel 5 455 52,1 5,4 75,78 39,50
Norra Savolax 27 2 189 59,3 -0,1 86,39 51,20
    Kuopio 8 944 64,8 -3,4 89,16 57,81
Norra Karelen 24 1 353 45,0 -7,2 83,85 37,71
    Joensuu 10 749 49,8 -14,3 81,13 40,39
Mellersta Finland 30 2 551 53,9 -1,4 93,29 50,28
    Jyväskylä 10 1 231 63,2 1,5 88,28 55,83
Södra Österbotten 22 1 328 50,8 1,9 74,56 37,87
    Seinäjoki 8 534 54,4 2,5 77,67 42,28
Österbotten 23 1 306 43,3 5,2 82,25 35,57
    Vasa 10 877 47,4 6,7 85,26 40,44
Mellersta Österbotten 10 507 42,3 -8,0 73,56 31,09
    Karleby 5 363 49,6 -9,8 77,96 38,68
Norra Österbotten 49 3 327 55,7 0,6 89,75 49,99
    Uleåborg 10 1 422 63,6 -0,9 83,08 52,82
Kajanaland 21 1 645 63,0 0,4 83,01 52,30
    Kajana 7 453 41,2 5,1 71,33 29,38
Lappland 101 6 572 62,6 4,7 101,0 63,25
    Rovaniemi 12 1 239 68,5 11,2 83,03 56,87
Åland 11 631 26,8 4,3 . .
    Mariehamn 7 515 28,4 1,4 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum, vilket motsvarar totala logiintäkten delat med rumkapaciteten.

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2011, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, mars 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/03/matk_2011_03_2011-05-19_tau_003_sv.html